Home

Wat is het BSN?

De afkorting BSN staat voorburgerservicenummer. Deze is voor ieder mens uniek. Dus niemand anders op dehele wereld heeft hetzelfde BSN als jij. Dat is handig in allerlei situaties enook in de zorg. Door je BSN te gebruiken in de zorg kan er geen misverstandbestaan over de persoon. Vroeger werd het BSN ook wel het sofinummer genoemd enwellicht ken je die naam nog. Deze website gaf vroeger deactuele situatie weer van je bsn in de zorg. En in de meest uiteenlopendesituaties maak je gebruik van je BSN nummer. Door de invoering van het BSN in de zorg zijn er al behoorlijk minder foutengemaakt bij de uitwisseling van patiënt, persoons- of clientgegevens. Je wordtdus niet voor een ander aangezien. Daarnaast is het declareren hierdoor eenstuk makkelijk geworden en wordt er persoonsverwisseling mee voorkomen.

Het BSN nummer is ontstaan zodat de overheidsinstanties verschillende mensen aan de hand van het BSN nummer mensen kunnen identificeren. Dit gebruiken ze niet alleen maar voor bijvoorbeeld de gemeente en de overheid maar ook wanneer een persoon zorg nodig heeft word het BSN nummer gebruikt om jezelf te identificeren. Omdat het BSN nummer een hoge privacy gevoeligheid heeft is het alleen toegestaan om dit nummer in speciale gevallen te verwerken zoals bijvoorbeeld bij Mijn Overheid, Duo, UWV en Gemeenten.

In de zogenaamde GemeentelijkeBasisadministratie worden je persoonsgegevens bijgehouden zoals deze BSN. Deze informatie wordt dan weer bv door de overheidgebruikt. Zo gebruiken deze en andere instanties zoals de zorginstellingen voor ouderen, ziekenhuizenmaar ook het UWV deze gegevens.

Zorg van de overheid is mooi, maar zelfstandigheid vinden de meeste mensen nog belangrijker. Een goede scootmobiel kopen of traplift helpt om langer zelfstandig te blijven wonen. Je ziet wel aan de traplift prijzen, zie Trapliftinfo.nl dat ze niet goedkoop zijn, dus een goede afweging is belangrijk.

In de zorg is dus ook een BSN erg belangrijk. Sinds al lange tijd moeten alle ziekenhuizen, zorgverzekeraarszoals huisartsen en andere zorgaanbieders dit nummer gebruiken om patiënt, persoons- of klantgegevens met elkaar en jezelf uit te wisselen. Daarnaast moet uiteraard een patiënt zichzelf overal kunnen legitimeren. Dit alles geeft informatie voor zorg en belangrijker is het om mensen lang vitaal te laten zijn met gezonde voeding, voldoende beweging, dat hoeft niet direct hardlopen met hartslagmeter etc te zijn maar sportief fietsen op een ebike is al goed.