Over deze site

Wat is inzage BSN (burgerservicenummer)?

Als patiënt heeft u het recht om te weten welke zorgaanbieders, indicatieorganen en zorgverzekeraars uw gegevens hebben opgevraagd. Een zorgaanbieder, indicatieorgaan of zorgverzekeraar kan:

· uw BSN opvragen

· uw BSN verifiëren

· uw persoonsgegevens opvragen met uw BSN

· controleren of uw identiteitsbewijs in omloop is

Het gaat hierbij alleen om persoonsgegevens en niet om medische gegevens. Men kan alleen een inzageverzoek indienen als u ouder bent dan 16 jaar, niet onder curatele bent gesteld en er geen mentorschap voor u is ingesteld. Als men niet bevoegd bent om een verzoek om inzage in te dienen kan een eventuele wettelijk vertegenwoordiger een verzoek indienen.